tylkoty38

15 tekstów – auto­rem jest tyl­ko­ty38.

....może kiedyś

na dzień dob­ry, dob­ry wieczór..
ser­ce z pier­si chce wyskoczyć..
gdy Twe us­ta, Two­je oczy..
pat­rzę - one mówią wszystko..
ze­ro słów i tyl­ko gesty..
tchu brakuje..
tak Cię Kocham..
tak mnie Kochasz... 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2014, 18:14

... okrutni

Przed pięknym domem
stoi kobieta
smut­na i brudna
odziana w łachmany
roz­gląda się i widzi
całe swo­je życie...
kiedyś piękne i wesołe
jak ten dom,
jej dom...
Ludzie przechodzą,
patrzą,
i nie poznają,
i omijają,
jak trędowatą...
Nie pamiętają
jej życzliwości,
i jej dobroci...
Po co tu stoi?
I na co czeka?
Niech zniknie!
I nie od­dycha "ICH powietrzem"!
Lecz los może się odmienić..
Oni też mogą zos­tać w łachmanach... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2014, 12:52

o mnie

Idziesz ulicą
zna­jomym - "Dzień dob­ry, jak się masz?"
ob­cym - życzli­wy uśmiech
to tyl­ko maska
Two­je wnętrze to po­le walki
pełne krwi i ran
ran, które z cza­sem się zabliźnią
z czasem...........
A te­raz.... trze­ba żyć
za­cisnąć zęby,
płakać nocami.
Niech tyl­ko nikt Cię nie widzi,
nie słyszy......
A ra­no.... dzieci do szkoły
a Ty wkładasz maskę.......................................................... 

wiersz • 27 listopada 2014, 22:44

**** SEN****

Na dzień dobry,
is­kry w oczach...
czuły dotyk...
pocałunek...
pożądanie...
MIŁOŚĆ. Tak co dzień...
Piękny sen... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2014, 08:04

*******

to co było- minęło
jeszcze cza­sem łza popłynie............
no­ce.......... znośny­mi już są....
czas leczy rany............ 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 października 2014, 12:01

pustka.............

nic już mi nie zostało
parę ubrań...........
zdjęć...........
wspomnień.........
i............ boląca dusza......
ale ta­kie jest życie.....................
znaj­dzie kolejną
może z nią będzie szczęśliwy................................. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 października 2014, 13:28

dlacze­go miłość jest ta­ka trudna..
naj­pierw o nią walczysz..
po­tem pielęgnujesz..
aż w końcu, w końcu bra­kuje już słów
i sił... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lipca 2013, 22:35

odkąd pa­miętam rodzi­ce mi pow­tarza­li: "lep­sza naj­gor­sza praw­da niż naj­lep­sze kłamstwo";
ale co zro­bić, kiedy po­wie­dze­nie praw­dy może ko­goś zranić?
milczeć..? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lipca 2013, 22:01

------****-----

być blis­ko Ciebie...
czuć Twój dotyk
oddech
spojrzenie;
mówisz: chodź do mnie..
tak długo na ciebie czekałem..
pod­rap mnie po plec­kach.. :) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 lipca 2013, 20:37

gdy będziesz na dnie tyl­ko ukocha­na oso­ba po­da ci but­le z tlenem;
chwyć ją i wy­korzys­taj - inaczej utoniesz... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 czerwca 2013, 21:53

tylkoty38

tylkoty38

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 grudnia 2014, 18:14tylkoty38 do­dał no­wy tek­st ....może kiedyś

5 grudnia 2014, 13:40krysta sko­men­to­wał tek­st ... ok­rutni 

5 grudnia 2014, 12:52tylkoty38 do­dał no­wy tek­st ... ok­rutni 

2 grudnia 2014, 01:36tylkoty38 sko­men­to­wał tek­st Bezimienna

27 listopada 2014, 22:44tylkoty38 do­dał no­wy tek­st o mnie

23 listopada 2014, 12:57krysta sko­men­to­wał tek­st **** SEN****

23 listopada 2014, 08:04tylkoty38 do­dał no­wy tek­st **** SEN****

29 października 2014, 19:16dana1596 sko­men­to­wał tek­st *******

29 października 2014, 12:10krysta sko­men­to­wał tek­st *******

29 października 2014, 12:01tylkoty38 do­dał no­wy tek­st *******